Neoklasizm, Romantizm Dönemi

Neoklasizm, Romantizm Dönemi

Neoklasizm, Romantizm Dönemi; Avrupa, 18. Yüzyılın Son Çeyreğinde Siyasal Ve Ekonomik Çalkantılara Sahne Olmuştur. İlk Büyük Patlama Fransa’da Ortaya Çıkmış, 1789 Fransız Devrimi’yle Krallık Rejimi Yıkılarak, Kral Ve Yandaşları Sürgüne Ya Da Giyotine Gönderilmişti. Bu Yıllarda Çalkantılı Paris’in Sanat Çevrelerinde Yeni Bir Sanatçıya Ve Onun Öncülük Ettiği Yeni Bir Sanat Üslubunun Doğuşuna Tanık Olunur. Bu Genç Sanatçı Jacques Louis David’dir.

Neoklasizm

Avrupa, 18. Yüzyılın Son Çeyreğinde Siyasal Ve Ekonomik Çalkantılara Sahne Olmuştur. İlk Büyük Patlama Fransa’da Ortaya Çıkmış, 1789 Fransız Devrimi’yle Krallık Rejimi Yıkılarak, Kral Ve Yandaşları Sürgüne Ya Da Giyotine Gönderilmişti. Bu Yıllarda Çalkantılı Paris’in Sanat Çevrelerinde Yeni Bir Sanatçıya Ve Onun Öncülük Ettiği Yeni Bir Sanat Üslubunun Doğuşuna Tanık Olunur. Bu Genç Sanatçı Jacques Louis David’dir. Öncülük Ettiği Akıma Da “Neo-Klasisizm” Adı Verilmiştir. Klasik Sanat Ülküsünün Yeniden Canlandırılışı Olan Bu Akımın Doğuşu İki Önemli Etkene Bağlanabilir. Bunlardan İlki, Arkeoloji Biliminin Temellerini Atan Alman Arkeologu Ve Sanat Tarihçisi Winckelmann’ın Eski Yunan Ve Roma Sanatını Canlandırma Çabalarıdır. Winckelmann’ın Giderek Çözülmüş, Saflığını Ve Soyluluğunu Yitirmiş Avrupa Sanatını, Kendi Öz Kaynağı Antikiteye Bağlama Konusundaki Görüşleri Sanat Çevrelerinde Geniş Yankılar Uyandırmıştı.

Jacques Louis David De Devrimden Hemen Önce Yaptığı Horace Kardeşlerin Yemini (Louvre, Paris) Adlı Ünlü Tablosunda Roma Tarihinden Alınmış Bir Konuyu İşlemiştir. Horace Ailesinin Üç Oğlu Ülkelerini Düşman Saldırısına Karış Savunmak İçin Ölünceye Kadar Çarpışacakları Üzerine Babalarına And İçiyorlar. Vatansever Baba Da Genç Oğullarını Yitirme Korkusundan Uzak Onlara Silahlarını Vermektedir. Bu Resimde Rokoko’nun Yumuşak, Cicili Bicili Üslubuna Karşı, Sert Ve Yalın Bir Üslup Görülmektedir. Bu Üslubu Doğuran İkinci Etken, Bu Tabloda Da Tanık Olunduğu Gibi, O Yıllarda Esen Devrim Rüzgârları, Vatanseverlik Ve Özgürlük Duygularıdır. David Yapıtın Dramatik Etkisini Arttırmak İçin Bir Karşıtlıktan Da Yararlanmıştır. Tablonun Solunda Erkeklik Ve Gözüpeklik Duygusunu Vurgularken, Sağdaki Ayrıntıda Kadınsı Zayıflık Ve Şefkat Duygularını Dile Getirmiştir.

Kuramsal Temelleri Almanya’da Atılan Neo-Klasik Akım, Ortamın Elverişliliği Nedeniyle Daha Çok Fransa’da Uygulanma Olanağı Bulmuştur. Bu Yüzden Bir Bakıma Fransız Ulusal Üslubu Sayılabilir.

Romantizm

Aynı Dönemde Yine Aynı Toplumsal Çalkantı Ve Değişimler, Bu Sefer Avrupa’nın Dört Yanına Hızla Yayılan Bir Başka Akımın Doğmasına Yol Açmıştır. Bu Akım Romantizm’dir. Napoleone’un Başarıları Komşu Ülkelerde Karşıt Duygulara Neden Olmuştur. Fransız Ordusunun İspanya’yı İşgali, İşgalcilerin Madrid’de Birçok Masum Kişiyi Kurşuna Dizmesi, İspanyol Ressamı Goya’yı Derinden Etkilemiştir. Goya, Bu Toplu Kırımını Konu Olan 3 Mayıs 1808 (Prodo, Madrid) Adlı Yapıtında Zafer Sarhoşu Fransızların Aksine, Savaşın Neden Olduğu Felaket Ve Haksızlıklara Parmak Basmıştır.

Romantizm; 18. Yüzyıl Avrupası’nın Heyecan Ve Coşkusunu, Özgürlük Tutkularını Dile Getiren Bir Akımdır. Akıldan Çok Duyguya Seslenen Bir Sanattır. Ama Romantizm’in De Karşısındaki Tehlike Sanatçının Dizginlenmemiş Bir Coşkuya, Gözü Yaşlı Bir Duygusallığa Kapılması İdi. Sanatçı Hem Heyecanlarını Bütün İçtenliği İle Ortaya Koyacak Hem De Onu Sanatsal Bir Düzeyde Dizginlemeyi Bilecekti. Romantik Resmin Öncülerinden Gericault’nun Napoleone Ordusundan Bir Süvari’yi Gösteren Yapıtı (Louvre, Paris) İle David’in Napoleone’u Karşılaştırıldığında Aradaki Üslup Farkı Açıkça Görülür. David’in Resmindeki Görkemli Anıtsallığa Karşı, Gericault’un Resminde Atla Binicisini Kaynaştıran Ve Fondaki Renklerin Katılımıyla Bütünleşen Bir Heyecan Boşalımı Söz Konusudur.

Özgürlükçü Düşüncesiyle Birlikte Romantik Sanat Akımı Da Kısa Sürede Fransa’dan Tüm Avrupa’ya Yayılarak Resimden Müziğe, Edebiyattan Felsefeye Kadar Bütün Alanlarda Etkin Olmuştur. Dönemin İngiliz Ressamı Turner, Deniz Manzaralarıyla Tanınmış Bir Sanatçıdır. Esir Gemi (Museum Of Fine Arts, Boston) Adlı Yapıtında Bir Deniz Savaşı Sonunda Tutuklanmış Bir Gemiyi Konu Almıştır. Sanatçı; Olayı Sakin Bir Havada Değil, Fırtınalı Bir Denizde Göstermiştir. Savaştan Arta Kalan İnsanlar, Bu Kez Dalgalarla Boğuşmaktadırlar. Şahlanan Atlar Kadar, Fırtınalı Denizler De Romantik Sanatçıların Düşkün Oldukları Konulardır. Çünkü Bu Konularla Kendi İç Çalkantılarını Da Dışa Vurabiliyorlardı.

0 Paylaşımlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir