Bina İçi Atık Su Tesisatı

Bina İçi Atık Su Tesisatı

Bina İçi Atık Su Tesisatının Bölümlerini, Döşenmesinde Dikkat Edilecek Hususları, Standartlara Uygun Olarak Boruların Çaplarını Hesaplayabilmelisin Ve Döşemesini Yapabilmelisin

Bina İçi Atık Su Tesisatı Kısımları

Su Kullanma Yerlerinden Başlayan Ve Bina Dışındaki Rögara Kadar Olan Boru Bölümlerinin Tümüne Bina İçi Atık Su Tesisatı Denir.

Bina İçi Atık Su Tesisatı Boru Bölümlerinin Görevleri Dikkate Alınarak Ana Boru, Kolon Borusu, Kat Borusu, Bağlantı Borusu Ve Havalık Borusu Olmak Üzere Beş Bölümde İncelenir.

Bina İçi Atık Su Tesisatı Ana Borusu

Binanın Atık Su Kolonlarından Binanın 1,0–1,5 Metre Kadar Dışında Bulunan Rögara Kadar Olan Boru Bölümüdür. Atık Su Kolonlarından Gelen Pis Ve Kirli Suları Binanın Temel Sınırları İçerisinde Toplayarak Bina Dışındaki Rögara İletir. Ana Borular Bina İçi Tesisatında Kullanılan Borulardan En Büyük Çapa Sahip Olan Borulardır. Binanın Atık Su Yükünü  Bu Borular Taşır.

Ana Boru Bina Dışında Mutlaka Bir Rögara Bağlanmalıdır. Rögar, Bina Dışında Pis Su Borularının Dönüş, Bağlantı Ve Arıza Tamiri Gibi Nedenlerden Dolayı Gereklidir. Ana Borular En Kısa Yoldan Bina Dışına Çıkarılmalıdır. Tüm Kolon Boruları Tesisatın Durumuna Göre Tek Ana Boruda Toplanabildiği Gibi Ayrı Olarak Da Bina Dışına Çıkarılabilir.

Atık Su Kolonu

Kat Borularından Gelen Pis Ve Kirli Suları Ana Boruya İleten Düşey Konumda Döşenen Borulardır. Kolonlarda Ana Boruya Geçişlerden Önce Temizleme Parçası Konulur. Temizleme Parçası, Ana Boruların Tıkanması Durumunda Açılması İçin Kullanılır. Kolon Boruları Ana Borudan Sonra Olabilecek En Büyük Çaplı Borulardır. Kolon Borusu Çapı, Daire İçinde Kullanılan En Büyük Çaplı Kat Borusu Çapından Daha Az Olamaz.

Atık Su Kat Borusu

 Katlardaki Su Kullanma Yerlerinden Gelen Atık Suları En Yakındaki Atık Su Kolonuna İleten, Yatay Daire İçi Boru Bölümüdür. Bu Borular Genellikle Ø50, Ø70 Ve Ø100 Mm Çaplı Borulardır.

Atık Su Bağlantı Borusu

 Su Kullanma Yerleri İle Kat Borusu Arasındaki Küçük Çaplı Ve Düşey Atık Su Boru Bölümüdür. En Düşük Çaplı Borular Bu Kısımlarda Kullanılır.

Atık Su Havalık Borusu

 Atık Su Boruları İçerisindeki Hava Basıncının Artı Ya Da Eksi Yönde Değişmesi, Sistemdeki Suyun Akışını Engeller. Kokuların Binaya Yayılmasını Önleyen Sifonlardaki Suyun Kaybına Neden Olur. Bu Durumda Sifon Kendisinden Beklenen Görevi Yapamaz. Bina İçi Atık Su Tesisatındaki Açık Hava Basıncını Sabit Tutmak İçin Yapılan Boru Hattına Havalık Borusu Denir. Atık Su Kolon Borusunun En Son Kat Borusu Bağlantısından İtibaren Bina Çatısının Üzerine Kadar Çıkartılan Boru Bölümüdür. Çatıdan Sonra Borunun Bitiş Ucuna Havalandırma Şapkası Takılır. Havalandırma, Kolon Borusu Çapından Az Olamaz.

Havalık Kolon Borusu

Bu Sistemde Atık Su Kolonu Yanında Bulunan, İkinci Bir Havalık Kolonu İle Havalandırılır. Havalandırma Kolonu Her Katta Atık Su Kolonuna Bağlanır. Ayrıca Kat Borularının En Uç Noktasından Ayrı Bir Boruyla Da Kolona Havalık Borusu Bağlanabilir.

Her Su Kullanım Yerinden Havalık Borusunun Çekilmesi

Bu Yöntem Mükemmel Fakat Çok Pahalı Bir Havalandırma Yöntemidir. Bu Sistemde, Hela Taşı, Lavabo, Duş Teknesi Gibi Bütün Sağlık Gereçlerinin Sifonu Ayrı Ayrı 50 Mm Çapında Havalandırma Borusuna Bağlıdır. Sifonların En Az İki Çap İlerisinden Bağlanan Havalık Boruları, Ortak Bir Havalık Borusu İle Birleştirilerek Yatay Bağımsız Havalandırma Kolonuna Bağlanır. Aşağıdaki Şekilde Bu Sistem Görülmektedir.

Atık Su Borusunun Havalık Borusu Yapılması

Atık Su Kolonlarının Ayrı Veya Birkaç Kolonun Çatı Arasında Birleştirilerek Aynı Çapta Çatı Üzerine Kadar Uzatılarak Yapılan Havalandırmadır. Bu Sistem Basit, Ucuz Ve Yaygın Olarak Uygulanan Havalandırma Sistemidir.

Büyük Binaların Atık Su Tesisatının Havalandırılmasında Yetersiz Kalabilir.

0 Paylaşımlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir