Bina Atık Su Tesisatı ve Boruları

Bina Atık Su Tesisatı ve Boruları

Bina Atık Su Tesisatı ve Boruları; Tesisat Uç Malzemelerinde Oluşan Atık Su Miktarları, Akma Değerleri ( Atık Su Tüketim Birimi ) Ve Bağlantı Borusu Çapları

Bina Atık Su Tesisatının Boru Çapı Tayini

Bir Binada Ortaya Çıkan Atık Suların Ana Kanala Veya Foseptiğe Akıtılabilmesi İçin Gerekli Boru ( Pvc Ve Pe ) Tesisatı Belirli Yöntemlere Uygun Olarak Yapılmalıdır. Atık Su Tesisatı Boru Çapları Tüketim Birimi Yöntemine Göre Hesaplanır.

Tablo 1.1’de Tesisat Uç Malzemelerinde Oluşan Atık Su Miktarları, Akma Değerleri ( Atık Su Tüketim Birimi ) Ve Bağlantı Borusu Çapları Belirtilmiştir.

 

Tesisat Uç Malzemeleri

Atık Su Miktarı

(L/S)

Atık Su Tüketim

Birimi

Bağlantı Borusu Çapı

Mm Ø

Hela Taşı 2,5 10 100
Yıkanma Teknesi 1,75 7 70
Oturmalı Yıkanma Teknesi 1,5 6 70
Ayak Yıkama Teknesi 1,0 4 70
Duş Teknesi 1,0 4 70
Kova Doldurma (Küçük) 1,0 4 70
Kova Doldurma (Orta) 1,5 6 70
Ördek Yıkama Ve Dezenfeksiyon Aygıtı 2,5 10 100
Sürgü Yıkama Teknesi 2,5 10 100
Pisuvar (1/2‖ Baslı) 1,0 4 70
Bulaşık Yıkama Teknesi (Tek Gözlü) 1,0 4 70
Bulaşık Yıkama Teknesi (Çift Gözlü) 1,5 6 70
Büyük Bulaşık Yıkama Teknesi 2,0 8 70
Lavabo (Küçük) 0,25 1 70
Lavabo (Büyük) 0,5 2 70
Bide 0,5 2 70
Döşeme Süzgeci (Ø70) 2,5 10 70
Döşeme Süzgeci (Wc Gibi Tali Yerde) 0,5 2 70

Tablo 1.1: Atık Su Miktarı, Akma Değeri Ve Bağlantı Çapları

 

Tablo 1.2’de % 1 Ve % 2 Eğimli Pürüz Katsayısı M:0,35 Ve M:0,25 Olan Yatay Atık Su Borularından Geçebilecek Atık Su Miktarları Ve Bunlara Karşılık Gelen Atık Su Tüketim Değerleri Görülmektedir.

Pürüz Katsayısı M=0,35 Pürüz Katsayısı M=0,25
Boru Çapı Mm Eğim 1/100 Eğim 1/50 Eğim 1/100 Eğim 1/50
Q

(L/S)

Atık Su Tüketim

Birimi

Q

(L/S)

Atık Su Tüketim

Birimi

Q

(L/S

Atık Su Tüketim

Birimi

Q

(L/S

Atık Su Tüketim

Birimi

70 1,4 25 2,0 36 1,75 32 2,25 41
100 3,9 100 5,5 147 4,9 130 6,9 185
125 7,0 270 10,0 400 9,0 360 12,6 500
150 12,3 600 17,5 875 15,0 750 21,0 1050
200 28,0 1550 38,0 2170 33,0 1900 46,0 2630

Tablo 1.2: Yatay Atık Su Boruları Tüketim Değerleri Ve Boru Çapları

 

Atık Su Tesisatında Kullanılan Yatay Atık Su Borularından Geçebilecek Atık Su Miktarları Ve Bunlara Bağlı Olarak Alınması Gerekli Atık Su Tüketim Birimleri Tablo 1.2’de Belirtildiği Gibidir.

Düşey Atık Su Boruları Tablo 1.3’te Belirtilen Değerlere Göre Seçilmelidir.

Atık Su Tüketim Birimi Atık Su Borusu Çapı
40 70
41-150 100
151-400 125
401-900 150
901-2200 200

Tablo 1.3: Düşey Borularda Atık Su Tüketim Birimine Göre Boru Çapları

Şemada Verilen Su Tüketim Yerlerine Göre Boru Çapları Şöyle Hesaplanır. Kolon 2’ye Her Katta Küvet, Lavabo, Süzgeç Bağlanmıştır. Küvetin Tüketim Birimi (Oturmalı Yıkanma Teknesi) Tablo 1.1’e Göre (6)Altıdır. Lavabonun (Büyük) Tüketim Birimi, (2)İkidir. Döşeme Süzgecinin (Ø70) Tüketim Birimi 10’dur. Bunu Tabloya Dökersek Aşağıdaki Sonuçlar Çıkar.

1  Numaralı Kolon Boru Çapı Hesabı:

Aşağıdaki Tabloya Kolon Tüketim Yerlerini Yazalım.

Kolon Numarası Kat Adı Tesisat Uç Malzemesi Tüketim Birimi Boru Çapı Mm
1 4 Küvet 6 70
1 4 Lavabo ( Büyük) 2 70
1 4 Banyo Süzgeci 10 70
Toplam 18 70

Diğer Katlar Da Bunun Aynısı Olduğuna Göre, Kat Borusu Çapı Aynı Olacak, Kolon Çapı Değişecektir. Kolon Boru Çaplarına Tablo 1.3’ten Bakılacaktır.

Kolon Tüketim Değerlerine Göre Boru Çapları Aşağıdaki Gibi Olur.

Kolon Numarası Kat Adı Tüketim Birimi Boru Çapı
1 4 18 70
1 3 18 +18= 36 70
1 2 18+36= 54 100
1 1 18+54= 72 100

2  Numaralı Kolonun Boru Çapı Hesabı:

 

 • Numaralı Kolona Her Katta İki Gözlü Eviye Bağlanmıştı İki Gözlü Eviyenin Tüketim Birimi Tablo 1.1’e Göre 6’dır.

Kolon Tüketim Değerlerine Göre Boru Çapları Aşağıdaki Gibidir.

Kolon Numarası Kat Adı Tüketim Birimi Boru Çapı
2 4 6 70
2 3 6+6=12 70
2 2 12+6=18 70
2 1 18+6=24 70

3  Numaralı Kolonun Boru Çapı Hesabı:

3 Numaralı Kolona Her Katta 4 Adet Lavabo Bağlanmıştır. Lavabo (Büyük) Tüketim Birimi

Tablo 1.1’e Göre 2’dir.

Kolon Tüketim Değerlerine Göre Boru Çapları Aşağıdaki Gibidir.

Kolon Numarası Kat Adı Tüketim Birimi Boru Çapı
3 4 2×4=8 70
3 3 8+8=16 70
3 2 16+8=24 70
3 1 24+8=32 70

Yataydaki Ana Boru Çapının Hesabı:

 

Kolon Boruları Ana Boruda Birleştiği İçin 1. Kolonda En Fazla Su Yükü Olur. Ana Boruya Bindirilen Her Kolonun, Ana Boruda Yaptığı Çap Değişimi Aşağıda Görüldüğü Gibi Olur.

Kolon Numarası Tüketim Birimi Boru Çapı
2-3 Arası 32 70
1-2 Arası 32+24=56 100
1 Ve Öncesi 56+72=128 100

Hesaplamalar Bittikten Sonra Her Bağlantı Bölümüne Boru Çapları Yazılır. Daha Detaylı Bilgiyi Sıhhi Tesisat Meslek Resim Modüllerinde Bulabilirsiniz.

Atık Su Tesisatı Montaj Kuralları

Binanın Ömrü, Bina İçi Atık Su Tesisatının Sağlıklı Yapılmasıyla Da İlgilidir. Atık Su Tesisatı, Bina İçinde Yaşayanların Sağlıklarını Da Doğrudan Etkiler. Bina İçi Atık Su Tesisatı Belli Kurallara Göre Yapılır. Aşağıda Atık Su Tesisatı Montaj Kuralları Sıralanmıştır. Buna Göre

 • Kat Borularının Mümkün Olduğu Kadar Kısa Olmasına,
 • Boruların Suyun Akışını Kolaylaştıracak Şekilde Eklenmesine,
 • Düşeyden Yataya Geçen Boru Tesisatı Noktalarında, Yay Dirsek Veya İki Açık Dirsek Kullanılmasına,
 • Alt Kata Döşenen Ana Boruların Bina Dışına En Kısa Yoldan Çıkarılmasına,
 • Her Kolonun Erişilebilecek En Alt Noktasına Bir Temizleme Kapağı Konulmasına,
 • Yatay Borularda Eğimin % 2 Verilmesine,
 • Zemin Üzerinde Döşenen Boru Alt Ve Yanlarının İnce Kumla Beslenerek Sert Cisimlerden Korunmasına,
 • Her Kolonun Mutlaka Çapı Değişmeden Çatı Üzerine Kadar Çıkarılmasına, Üzerine Havalık Borusu Ve Şapkası Takılmasına,
 • Atık Su Boru Ağızlarının Döşeme Ve Duvara Bağlanacak Tesisat Uç Malzemesinin Cins Ve Özelliğine Göre Uygun Ölçülerde Bırakılmasına,
 • Atık Su Ağızlarının İçine Pislik, Harç Vb. Maddelerin Gitmesini Önlemek İçin İyi Bir Şekilde Geçici Olarak Kapatılmasına,
 • Atık Su Tesisatında Kullanılan Pvc Boruların, Birbirine Eklenmesinde Mutlaka Uygun Boru Contaları Kullanılmalı Ve İyi Bir Sızdırmazlık Sağlanmasına Dikkat Edilmelidir.
 • Ayrıca Atık Su Tesisatı Uç Malzemelerinin Montajı Da Sağlıklı Tesisat Açısından Önemlidir. Her Uç Malzemesinin Kendine Özgü Montaj Kuralları Vardır. Aşağıda Her Uç Malzemesinde Ortak Olan Vitrifiye Montaj Kuralları Verilmiştir.

Buna Göre

 • Koku Ve Su Sızıntısı Yapmamalı, Yıkama Düzenleri Kesintisiz Ve İyi Çalışmalıdır.
 • Kullanım Kolaylığı Olmalı, Diğer Sağlık Gereçleri İle Uygun Aralıkta Olmalıdır.
 • Vitrifiye Gereçleri Yerlerine İyi Sabitlenmeli, Sarsılma Ve Oynamaları Önlenmeli, Onarımları Kolay Olmalıdır.
 • Vitrifiye Gereçleri,  Mekândaki   Duvar   Ve   Yer   Seramikleri   İle    Uyum Sağlamalı, Yerleştirme Düzeni Göze Hoş Görünmelidir.
 • Vitrifiye Gereçlerinin  Armatürleri  Takılırken  Uygun  Anahtar  Kullanılmalı; Çizik, Çatlak Ve Benzeri Tahribatlardan Kaçınılmalıdır.
 • Armatürlerin Su Bağlantıları Yapılmadan Önce Soğuk Ve Sıcak Su Borularının İçi İyice Yıkanmalıdır.
 • Vitrifiye Gereçlerinin Montajında, Tespit  Vidaları  Yerine  Kesinlikle  Çimento  Ve Benzeri Harçlar Kullanılmamalıdır.
 • Vitrifiye Gereçleri,   Taşıma   Ve    Montaj    Sırasında    Sert    Madde    Ve Darbelerden Korunmalıdır.
 • Montajı Yapılacak Sağlık Gereçleri Ve Armatürler, İnşaat Süresince Koruma Altına Alınmalıdır.
 • Her Vitrifiye Gerecinin Montajında Uygun Montaj Malzemeleri Kullanılmalıdır.
 • Klozetlerin Montajında, Her Rezervuar İçin Uygun Olan İç Takım Kullanılmalıdır.
 • İlk  Anda   Yerleştirilmeleri   Zorunlu   Olan    Hela   Taşı    Ve   Duş   Teknelerinin İnşaatın Devamı Süresince Hasar Görmemeleri İçin Sifon Ağızları Geçici Olarak Kapatılmalı, Üzerleri Örtülmelidir.
 • Tüm Kirli Suları Kesintisiz Olarak Sağlığı Zarar Vermeyecek Ve İnsanları Rahatsız Etmeyecek Şekilde Bina Dışına Taşımalıdır.
 • Koku, Gaz Ve Böceklerin Pis Su Borularından Binaya Geçmesini Önlemelidir.
 • Boruların Gaz Ve Su Sızdırmazlığı Olmalıdır.
 • Borular Dayanıklı Olmalı Ve Çeşitli Etkenlerden Zarar Görmeyecek Şekilde Düzenlenmelidir.

Gerektiğinde Yatay Boruların Birleşme Ve Dönüş Noktalarında Kontrol Ve Temizleme Kapakları Konulmalıdır. Düşey Pis Su Borularının Zeminine Uygun Ölçüde Tabi Rögar Yapılmalıdır. Her Düşey Pis Su Borusunun Havalandırılması İçin Çatı Döşemesine Kolon Uzatılmalı Ve Çatıdan 50 Cm Yukarda Havalık Borusu Döşenerek Ve Şapkası Takılmalıdır. Koku Sorununu Azaltmak İçin Tuvalet Ve Mutfak Kolonlarının Ayrı Olması Faydalıdır.

Yatay Borularda 90º Dirsekten Ve Çift Çataldan Kaçınılmalıdır. Banyo Ve Tek Tuvalet Gibi Islak Hacimlerde Düşük Döşemeden Mümkün Olduğunca Kaçınılmalıdır. Banyo Ve Tek Tuvalet Gibi Islak Hacimlerde Düşük Döşemeden Mümkün Olduğunca Kaçınılmalıdır.

Islak Hacimlerin Bir Alt Katta Görünen, Atık Su Tesisatı Kısımları Asma Tavan İle Kapatılmalıdır. Atık Su Rögarlarının Temizliklerinin Yapılabilmesi İçin Baca İşleri 90 X 90 Kapakları 60 X 60 Olmalıdır. Kapak Betondan Ya Da Mozaikten Yapılmalıdır. Bina İçinde Yatay Pis Su Boruları % 2 Eğimle Döşenmelidir. Pis Su Tesisatı Olmayan Bodrum Katlarında Sular Pis Su Çukurlarında Toplanarak Pis Su Pompalarıyla Rögara Aktarılmalıdır.

Pis Su Pompası Elektrikli Ve Otomatik Kumandalı Olmalı, Kullanılacak Boru Galvanizli Ve Çatı En Az 2 İnç Olmalıdır.

Atık Su Borularının Döşenmesi

Günümüzde Atık Su Tesisatında Plastik Türü Pvc Ve Pe Borular Kullanılmaktadır. Bu Boruların Birleştirme Ve Dönüş İşlemlerinde Ek Parçalar Kullanılır. Ek Parçaları Çatal Ve Çeşitleri, Dirsek Ve Çeşitleri, Daraltıcı(Redüksiyon), Manşon Ve Tapa Gibi Elemanlardır. Aşağıdaki Şekilde Muhtelif Ek Parçalarının Verilerek Kullanılma Amacı Belirtilmiştir.

Dirsek

Boruların Yön Değiştirme İşlemlerinde Kullanılır. Dik (87°)

Ve Açık (45°) Dirsek Çeşitleri Vardır.

Tek Çatal

İki Yönden Gelen Boruyu Açılı ( 45° ) Birleştirerek Tek Boru

Hattına Düşürülmesinde Kullanılır.

Te

İki Yönden Gelen Boruyu Dik ( 90° ) Birleştirerek Tek

Boru Hattına Düşürülmesinde Kullanılır.

Çift Çatal

İki Yönden Gelen Boruyu Birleştirerek Tek Boru Hattına Düşürür.

 

Daraltıcı

Boruların Çap Geçişlerinde Kullanılır. Redüksiyon Da Denir.

Temizleme Parçası Kolonların Ana Boru Geçişlerinde Ve Kolay Ulaşılabilir Bir Yere

Konulur.

 

Havalandırma Şapkası Havalık Kolonlarının Çatı Üstü Bitişlerinde Kullanılır.

 

Tapa (Kapak, Kep)

Devam Etmeyen Boru Uçlarını Kapatmak İçin Kullanılır.

Kayar Manşon Çeşitli Nedenlerle Tesisat Borularının Kesilerek Tekrar

Birleştirilmesinde Kullanılır.

İyi Döşenmiş Atık Su Tesisatı Aşağıdaki Özelliklerde Olmalıdır:

 • Binanın Tüm Atık Sularını Kesintisiz Olarak Sağlığa Zarar Vermeyecek Ve İnsanları Rahatsız Etmeyecek Bir Şekilde Bina Dışına Taşımalıdır.
 • Koku, Gaz Ve Böcekler Atık Su Borularından Binaya Geçmemelidir.
 • Borular Ve Boru Eklemeleri Sağlam, Gaz Ve Su Sızdırmaz Olmalıdır.
 • Atık Su Tesisatında Kullanılan Borular Mutlaka Tse Ve Ce Belgeli Olmalı, Yapının Esnemesi Ve Oturmasından Zarar Görmeyecek Şekilde Döşenmelidir.

Yatayda

 

Yatay Borularda Çift Çatal Kullanmak Doğru Değildir. Onun Yerine İki Tane Tek Çatal Kullanmak, Suyun Rahat Akışını Sağladığından Daha Doğrudur. Yatay Borulara Verilecek Eğim Son Derece Önemlidir. Genellikle Sanıldığı Gibi Boruya Fazla Eğim Verilmesi Tıkanmayı Önlemez, Aksine Aşırı Eğim Tıkanma İhtimalini Artırır. Aşırı Eğim Verilmiş Boruda Suyun Akış Hızı Fazladır. Sağa, Sola Çarparak Giden Katı Pislikler Geride Kalıp Borunun İç Yüzeyine Yapışabilir. Bu Zamanla Borunun Tıkanmasına Neden Olur. Ama % 2-5 Eğimli Borularda Su İle Katı Maddelerin Akma Hızları Yaklaşık Olarak Eşit Olacağından Birikme İhtimali Azalır.

Yatay Atık Su Borularının Eğimi % 2’dir. Borunun Düz Ve Uzun Olması, Çapının Büyüklüğü Hâlinde Eğim % 0,5’e Kadar Düşürülebilir. Eğimin % 5’ten Fazla Olmamasına Dikkat Edilmelidir.

Düşeyde

 

Düşeyde Döşenen Borular Kolonlardır. Düşeyde Döşenen Atık Su Boruları Mümkün Olduğu Kadar Düz Ve Kısa Olmalıdır. Genellikle Her Kolonun Altına Temizleme Parçası Konulur. Temizleme Parçası Ağzının Etrafı Serbest Ve Kolay Ulaşılır Olmalıdır. Düşey Atık Su Boruları Bina İçerisinde Mümkün Olduğunca Görülmeyecek Yerlere, Uygun Havalandırma Ve Tesisat Bacalarına Döşenmelidir.

Atık Su Borularının Sabitlenmesi

Boruların Sabitlenmesinde Kelepçeler Kullanılır. Boruların Çaplarına, İçindeki Akışkan Ve Ortam Sıcaklığına Göre Önerilen Boru Tespit Aralıkları Tablo 1.5te Gösterilmiştir.

Bina İçinde Köşelerden Döşenen Kolon Boruları Kat Yüksekliğinin Ortasında Kelepçe İle Sabitlenmelidir. Kelepçeler Boruların Kaymalarını Önlemek İçin Muf Altlarına Konulmalıdır.

Aşağıdaki Şekillerde Kelepçe Çeşitleri Görülmektedir. Çivili Olanlar, Duvara Çivi Çapından Küçük Delik Delinerek Çakılır. Vidalı Tipler De İse Duvara Delinen Deliğe Uygun Dübel Çakılarak Ve Vidalanır.

Normal Kat Yüksekliklerinde (2,60 M İle 3 M Arası) Kolonu Duvara Bağlamak İçin Yüksekliğin Orta Yerine Bir Kelepçe Takılır. Kat Yüksekliği 3 M(300 Cm)’Den Fazla İse Yüksekliğe Bağlı Olarak İki Veya Daha Fazla Kelepçe Kullanılır.

Pvc Borular Uygun Kelepçe Aralıkları İle Yatay Ve Düşey Hatta Duvara Sabitlenmelidir.

 

Boru Çapı (Mm) İki Kelepçe Arasındaki Mesafe (M)
Yatayda Ly Dikeyde Ld
50 0,8 1,0
75 0,8 1,1
110 1,1 1,7
125 1,3 1,9
160 1,6 2,4

Tablo 1.5: Atık Su Borularını Sabitleme Aralıkları

Rögar Bağlantısı Yapmak

Rögarlar, Bina Dışı Atık Su Borularının Dönüşünde Birden Fazla Borunun Birleştirilmesinde Ve Temizleme Bacası Olarak Tıkanmaların Önlenmesi Amacıyla Kullanılır.

Atık Su Rögar Ebatları Bina Atık Su Yüküne Göre Hesaplanır Ve En Az 50 X 50 Cm Ölçülerinde Yapılır. Düz Döşenmiş Atık Su Borularına 30 M’de Bir Rögar Yapılmalıdır.

Dış Atık Su Borularının Döşenmesine Şehir Kanalizasyonuna Bağlandığı Noktadan Başlanır. Kanalizasyona Genellikle Uygun Yerlerde, Bağlama Ağızları Bırakılmıştır. Bu Yapılmamış Ya Da Bırakılan Ağzı Bulmak Mümkün Olmamışsa Kanala Bir Delik Açmak Gerekecektir. İehir Kanalı Genellikle Beton Borudan Yapılmıştır. Delik Sivri Uçlu Bir Murçla Veya Kırıcı Makine İle Dikkatle Açılır. Buraya, Boru Çapıyla Aynı Olan Bir Kol Ağzı Hazırlanır Ve Yerine Bol Çimentolu Harçla Tespit Edilir.

Birden Fazla Bina Varsa Veya  Binada  Birden  Fazla  Rögar  Çıkışı  Varsa  Rögarlar  Birbiri İle İrtibatlandırılıp Eğime Uygun Olarak Şehir Kanalizasyonuna Ya Da Foseptiğe Ana Rögarla Birleştirilmiş Hâlde Verilmelidir.

Atık Su Arıtma Sistemleri

Genellikle Endüstri Tesislerinden Proses Kaynaklı Oluşan Atık Suların Değişik Özellikteki Kimyasal Maddelerin Kullanılması İle Atık Suda Bulunan Kirlilik Yüklerinin Giderilmesi İçin Dizayn Edilen Atık Su Arıtma Sistemleridir.

Atık Suların Arıtılması İçin Genel Proses Seçimi Birçok Faktöre Dayanılarak Yapılır. Atık Su Arıtma Prosesleri Düşünülürken Ve Proses Seçimi Yapılırken Aşağıdaki Hususlar Göz Önüne Alınır.

 • Alıcı Ortamın Faydalı Kullanım Amacı
 • Ulusal Yasa Ve Yönetmelikler
 • Uluslararası Anlaşmalar Ve Standartlar
 • Çevresel Etkiler
 • Ekonomik Fizibilite
 • İşletme Ve Bakım Kolaylıkları
 • Proses Esnekliği, Daha İleri Derece Arıtmalara Kolaylıkla Geçilebilmesi
 • Arazi İhtiyacı
 • Ülke İçindeki Uygulamalar Ve Deneyim
 • Güvenilirliği Ve Denenmişliği

Kimyasal Atık Su Arıtma Sistemleri Betonarme Dizayn Edilebileceği Gibi Modüler (Paket) Olabilecek Şekilde De Üretimi Yapılabilmektedir. Modüler Sistemlerimiz Çelik Konstrüksiyon Veya Pe (Polietilen) Malzemeden İmal Tanklardan Oluşmaktadır. Psl Kimyasal Atık Su Arıtma Sistemleri Geniş Kullanım Alanına Sahip Olup Dizayn, Mühendislik Çalışmaları Ulusal Çevre Mevzuatı Hükümlerine Göre Projelendirilmesi Sonrası Proje Onay Çalışmaları Ve Gerekli İzinlerin Alınmasını Müteakip Kurulumu Yapılabilmektedir. Tesisin Kurulması Ve İşletilmesi İle Birlikte Deşarj İzni Alınabilmektedir.

Kaynaklarına Bağlı Olarak Atık Su Özellikleri Önemli Farklılıklar Gösterir Ve Bu Farklılıklara Göre Arıtma Yöntemleri De Değişir. Atık Suların Genellikle % 99’undan Daha Yüksek Bir Kısmı Su Ve Yalnız Geri Kalan Kısmı Kirletici Maddelerden Oluşmaktadır.

Organik Kirleticilerin Uzaklaştırılması İçin En Etkin Yöntemin Biyolojik Arıtma Olduğu Söylenebilir. Biyolojik Arıtma Atık Suyun İçinde Bulunan Askıda Veya Çözünmüş Organik Maddelerin Bakteriler Yardımıyla Parçalanması Ve Çökebilen Biyolojik Floklarla Sıvı İçinde Kalan Veya Gaz Formunda Atmosfere Kaçan Sabit İnorganik Bileşiklere Dönüşmesi İşlemidir.

Biyolojik Arıtmanın Temel Prensibi Organik Kirleticilerin Doğada Yok Edilmeleri İçin Yer Alan Biyoflokülasyon Ve Mineralizasyon Proseslerinin Kontrolü İle Çevrede Ve Optimum Şartlarda Tekrarlanmasıdır. Bu İşlemle Doğadaki Reaksiyonların Hızlandırılarak Daha Kısa Bir Sürede, Emniyetli Ortamda Gerçekleştirilmeleri Sağlanmaktadır.

Biyolojik Arıtmanın Amacı Atık Sudaki Çökelmeyen Kolloidal Katıları Yumaklaştırarak Gidermek Ve Organik Maddeleri Kararlı Hâle Getirmektir. Evsel Atık Su Arıtımında Organik Madde İçeriğinin Yanı Sıra Azot Ve Fosfor Gibi Besi Maddeleri De Biyolojik Arıtımda Giderilir. Çoğu Kez Durumda Toksik Olabilecek Eser (İz) Miktardaki Organik Maddeleri Gidermek De

Önemlidir. Tarım Alanlarından Geri Dönen Sularda Önemli Olan Azot Ve Fosforun Arıtılması Kritik Önem Taşır. Endüstriyel Atık Sular İçin Organik Ve İnorganik Bileşiklerin Arıtımı Önemlidir. Bu Bileşiklerden Çoğu Mikroorganizmalar Üzerinde Toksik Etki Yaptıkları İçin Genellikle Ön Arıtma Gerekebilir.

Biyolojik Sistemler, Atık Sudaki Biyolojik Olarak Parçalanmış Ve Çözünmüş Organik Maddeleri Çöktürme Havuzunda Çöktürerek Gidermek Üzere Çökebilen Biyolojik Ve İnorganik Floklara Dönüştürmek Amacıyla Kullanılır. Bazı Durumlarda İkinci Kademe Prosesler Olarak Fiziksel Ve Kimyasal Proseslerle Birlikte Çalıştırılır. Birinci Kademe Arıtma (Ön Çöktürme), Çökebilen Katıları Ayırmada Etkin Olmasına Karşılık, Biyolojik Prosesler Koloidal Veya Çözünmüş          Hâldeki          Organik          Bileşikleri           Gidermede          Etkindir.

Çok Sık Kullanılan Biyolojik Prosesler:

 • Aktif Çamur Prosesleri
 • Havalandırmalı Lagünler
 • Damlatmalı Filtreler
 • Döner Biyodiskler
 • Stabilizasyon Havuzları

Endüstriyel Atık Suların En Önemli Özelliği, Atık Su Miktarı Ve Atık Su Karakteristiği Açısından Geniş Çapta Dalgalanmaların Olduğudur. Geniş Ve Değişken Atık Su Karakteristiği Sebebiyle Karakteristiği Tarifleme Ve Belli Somut Verilere Ulaşmak İçin Toplam Proses Akım Şeması, Proses Etkin Çalışmasıyla Birlikte Ölçüm Analiz Sonuçlarının Doğru Yapılarak Proses Çözümüne Ulaşılır.

Döşenmiş Tesisatı Korumak

 

Atık Su Tesisatı Döşendikten Ve Test Aşamasından Sonra Kanal İçine Alınan Atık Su Bağlantı Boruları Ağaç Kamalarla Kanala Sabitlenmelidir. Kat Ve Temel Borularının Da Altına Kum Serilerek Döşenmeli Böylece Molozlar Arasında Olabilecek Boruyu Zedeleyici Ve Delici Malzemelerden Korunmuş Olunmalıdır. Üzerine İse İnce Kum Serilerek Moloz Tabakasıyla Kapatılmalıdır. Böylece Zemin Kaplamasının Altında Bulunan Borular Yük Etkisinden Dolayı Delinmelere, Zedelenmelere Ya Da Ezilerek Oluşacak Çap Daralmalarına Karşı Korunmuş Olacaktır.

Binanın İç Sıvası Ve Diğer İşçilikleri Atık Su Tesisatından Sonra Devam Edeceğinden Test Aşamasından Sonra Atık Su Ağızları Geçici Olarak Kapatılmalı Bu İşçilikler Nedeniyle Boru İçlerinin Dolmasıyla Oluşabilecek Tıkanma İhtimalleri Ortadan Kaldırılmalıdır.

0 Paylaşımlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir