Atık Su Tesisatı

Atık Su Tesisatı

Atık Su Tesisatı olarak; Sıhhi Tesisatçının, Atık Su Borularını Döşediği Ve Bağlantı Ağızlarını Bıraktığı Aşama, İnşaatın Kaba İnşaat Aşamasıdır. Bu Aşamada Döşemeler, Bitmemiş Kat Betonu Konumundadır. Bu Konumda Ölçümlendirme Çok Önemlidir. Tüm Ölçümlendirmeler Bitmiş Döşeme Ve Duvara Göre Yapılacağından Ham Döşemeden (Kat Betonu) Sonra Döşeme Yüksekliğinin Duvar, Karo Ve Seramik Payı Yaklaşık Ölçülerinin Ne Olacağı Bilinmelidir. Bu Bilgiler İnşaatın Projesine Bakılarak Öğrenilebilinir.

Sıhhi Tesisatçı Döşeme Ve Duvar Kaplama Malzemesine Göre Bazı Ölçüleri Bilmeli Ve Hesaplamalıdır.

Sıhhi Tesisatın Kurulmasında Kullanılan Bütün Ölçüler Bitmiş Döşemeye Göre Belirlenmiştir. Atık Su Borularının Döşenmesi Ve Ağızların Bırakılması Kaplama Payı Alınarak Yapılmalıdır. Verilen Örnekte Lavabonun Atık Su Ağzının Ham Döşemeden Yüksekliği Hesaplanmıştır.

Örnek: Lavabo Atık Su Ağzı Bitmiş Döşemeden 500 Mm Yüksektedir. Karo Fayans Kaplanacak Bir Döşeme İçin Lavabonun Atık Su Çıkış Ağzı Ekseninin Bitmemiş Döşemeden Yüksekliği Kaç Mm’dir?

Tesviye Betonu              : 30 Mm Fayans Karo Yapıştırıcı : 6 Mm Fayans Karo Kalınlığı : 9 Mm

Toplam                          : 45 Mm – 50 Mm Alınır.

Lavabo Atık Su Boru Ağzı Ham Döşemeden 500 Mm + 50 Mm = 550 Mm Yüksekte Olmalıdır

 

Düşeyde Olduğu Gibi Yatayda Da Döşenecek Atık Su Borularının Ölçümlendirilmesinde Duvar Kaplama Payı Dikkate Alınır.

Örnek: Alaturka Hela Taşı, Atık Su Çıkış Ağzı Merkezi Bitmiş Duvardan 265 Mm Olmalıdır. Buna Göre Ham Duvardan Ağzın Merkez Ölçüsü Ne Olmalıdır?

Sıva Kalınlığı                           : 30 Mm Fayans Yapıştırıcı Kalınlığı : 5 Mm Fayans Kalınlığı                                               : 6 Mm Toplam                                               : 41 Mm

 

Ham Duvardan Alaturka Hela Taşı Ağız Merkezi 265 + 41 = 306 Mm—310 Mm Alınır.

Ayarları Yapılan Atık Su Tesisatı Ağızları Açık Bırakılmamalıdır. Ağızlar Pvc Tapalarla Ya Da Kâğıttan Top Yapılarak Tıkanmalı, Üzerleri Alçı İle Güvenli Bir Şekilde Kapatılmalıdır. Bırakılan Ağızlar Terazisinde Olmalıdır. Ağız Ölçüleri İmalatçı Firmalara Göre Değişiklik Göstermektedir. Onun İçin Tesisatçı Önceden Sağlık Gereçlerinin Ölçülerini Öğrenmelidir.

Alaturka Tuvalet Taşı Montajı

Alaturka Hela Taşının Sifonu Açıkta Veya Gizli Olarak İki Şekilde Döşenir. Ağızları Buna Göre Bırakılır. Koku Ve Gazların Binaya Sızmaması İçin Hela Taşlarında Lastik Contalı Standart Sifonlar (S) Kullanılır. Sifonu Açıkta Monte Edilen Hela Taşlarında Kendinden Contalı Adaptör Takılmalıdır.

Sifonu Gizli Monte Edilen Hela Taşı Montajında, Sifonun Döşemeye Oturma Yeri Tespit Edilmelidir. Sifonu Açıkta Bırakılan Montajda İse Sifon Döşeme Altında Askıya Alınıp Sabitlenmelidir. Sabitleme Bağlama Teli İle İki Katlı Saç Örgü Yapılarak Terazisinde Olmalıdır. Sifon Ekseninin Bitmiş Duvardan Açıklığı Hela Taşına Göre Değişebilir, 265 – 350 Mm Arası Uygundur. Önemli Olan Bitmiş Duvarla Hela Taşı Arasının 100 Mm Olmasıdır. Sifonun Etrafı Harçla Sabitlendikten Sonra Ağzı Kapatılarak Etrafı İnce Ve Kuru Kumla Doldurulup Sıkıştırılır.

Alafranga Tuvalet Taşı Montajı

Alafranga Hela Taşlarının Atık Su Ağız Ölçüleri Tiplerine Ve Firmalara Göre Değişir. Yapıda Hangi Tip Alafranga Hela Taşı Kullanılacaksa Ölçümlendirme Ona Göre Yapılır. Alafranga Hela Taşları Atık Suyun Çıkışına Göre Alttan Çıkışlı Ve Arkadan Çıkışlı Olmak Üzere İki Tipte Üretilmektedirler. Ayrıca Duvar Düzlemine Bitişik Ve Duvara Asılan Hela Taşları Da Vardır.

Alafranga Hela Taşlarının Çıkış Ağzı Ø80 Mm’dir. Bağlanacağı Atık Su Borusu İse Ø100 Mm’dir. Burada Atık Su Bağlantılarında Adaptör Kullanılır. Adaptör Çap Uygunluğu Sağladığı Gibi Montaj Mesafesi Ayarı Ve Kalın Contasıyla Sızdırmazlık Da Sağlar.

Piyasada Kada Olarak Da Bilinen Adaptör Eksantrik Ve Konsantrik Olarak İki Tipte  Üretilir.

Alttan Çıkışlı Alafranga Hela Taşlarında Atık Su Ağızları

Alttan Çıkışlı Alafranga Hela Taşı Tanım Olarak Gizli Çıkışlı, Düşey Eksenli Ve Ağzı Döşemenin Üzerinde Kalan Hela Taşıdır. Bu Hela Taşlarının Atık Su Tesisatı Genellikle Asma Tavan İle Döşeme Arasında Veya Döşeme Altında Bulunur. Atık Su Ağzı Döşemeye Sıfır Bırakılır Ve Sonradan Takılan Kadanın Yüksekliği 50 Mm Olur. Alafranga Hela Taşlarının Bağlandığı Atık Su Boruları Ve Havalandırma Boruları Çapı 100 Mm Olmalıdır. Hela Taşının Bağlandığı Noktanın Atık Su Kolonuna Uzaklığı, Elden Geldiğince Kısa Tutulmalıdır. Atık Su Ağzının Merkezinin Duvardan Uzaklığı 200 Mm Olmalıdır

1.Atık Su Borusu Alafranga Hela Taşının Ölçüsüne Ayarlanır. 2.Atık Su Borusunun Yüksekliği En Fazla 15 Mm’ye Ayarlanır. 3.Atık Su Borusunun Çevresi Harçla Doldurulur. 4.Atık Su Borusunun Ucuna Kadar Contasıyla Takılır Ve

Ağız Geçici Kapatılır.

Arkadan Çıkışlı Alafranga Hela Taşlarında Atık Su Ağızları

Arkadan Çıkışlı Alafranga Hela Taşları, Tanım Olarak Açık Çıkışlı Ve Yatay Eksenli Seramik Sağlık Gerecidir. Alafranga Hela Taşının Atık Su Ağzının Bırakılmasında Da Atık Su Tesisatının Durumuna Göre İki Yöntem Uygulanır. Bunlar Döşemeye Dik Veya Döşemeye Paralel Ağız Bırakma Yöntemleridir.

Döşemeye Dik Ağız Bırakma

Alafranga Hela Taşı Bu Yöntemde 90° Lik, Ağzı Lastik Contalı Dirsek Bağlantısı İle ―Alttan Çıkışlı Alafranga Hela Taşı ― Hâline Dönüşür. Atık Su Borusu Kat Döşemesinin Altından Veya Düşük Döşemenin İçinden Geçer. Atık Su Çıkış Ağzı Ekseninin Bitmiş Duvara Uzaklığı, Seçilen Ürüne Göre Değişir.

 

Döşemeye Paralel Ağız Bırakma

 

Yapının Atık Su Kolonu, Tesisat Bacası Veya Aydınlıkta Yer Almaktadır. Bu Sistemde, Alafranga Hela Taşı Atık Su Tesisatına Bağlanacağı Atık Su Çıkış Ağzı Ekseni, Bitmiş Döşemeden 170 Mm Üstte Olacak Şekilde Bırakılır. Bırakılan Atık Su Çıkış Ağzı Alafranga Hela Taşının Bina Atık Su Kolonu İle Bağlantısının Yapılmasında Kullanılır.

Duvar Düzlemine Bitişik Alafranga Hela Taşlarında Atık Su Ağızları

Duvar Düzlemine Bitişik Alafranga Hela Taşlarının Atık Su Çıkışları Arkadan Ya Da Alttan Çıkışlıdırlar. Duvara Sıfır Montaj Edildikleri İçin Tesisatın Gizlenmesi, Mekân İçinde Ölü Nokta Bırakmaması, Temizliğinin Kolay Olması Gibi Sorunları Çözümlenmiş Çağdaş Bir Üründür. Duvar Düzlemine Bitişik Alafranga Hela Taşlarının Ağzı İki Şekilde Bırakılır.

Döşemeye Dik Ağız Bırakma

 

Bu Bağlantı Şeklinde Firmaların Özel Ürettikleri Dirseğin Gireceği Atık Su Çıkış Ekseninin Bitmiş Duvardan Uzaklığı 250 Mm Olmalıdır. Atık Su Ağzı Bitmiş Döşemeye Sıfır Bırakılmalıdır.

Döşemeye Paralel Ağız Bırakma

 

Ağzı Lastik Contalı Özel Düz Boru İle Yapılan Arkadan Çıkışlı Bağlantıdır. Yapının Atık Su Tesisatının Tesisat Bacası Veya Aydınlıkta Yer Aldığı Durumlarda İdeal Çözümdür. Bu  Bağlantıda Dikkat Edilmesi Gereken, Düz Borunun Bağlanacağı Atık Su Çıkış Ekseninin Bitmiş Döşemeden 170 Mm Yukarıda Bırakılmasıdır. Ayrıca Atık Su Borusu Mufu Bitmiş Duvara Sıfır Bırakılmalıdır.

Lavabo Ve Eviye

 

Lavabo Atık Su Ağzı Ayarı

Lavabo Çeşitleri Çok Fazladır. Lavaboların Çeşitlerine Göre Ebatlarının Farklı Olduğunu Biliyoruz. Bu Nedenle Kullanılacak Lavabo Türüne Göre Atık Su Ölçümlendirmesi Yapılır. Kullanılacak Lavabo Türü Önceden Biliniyorsa Lavabo D Ölçüsü+80 Mm Toplamı Göz Önünde Bulundurularak Atık Su Ağzı Yüksekliği Konulur.

Uygulamada Atık Su Tesisatı Önceden Döşenir. Vitrifiye Malzemelerinin Çeşitleri Sonradan Belirlenerek Montajı Yapılır. Bu Nedenle Atık Su Ağzı Yüksekliğinde Genel Ölçü Kullanılır. Genellikle Lavaboların Atık Su Ağzının Ekseni, Bitmiş Döşemeden 450–550 Mm Arasında Alınır Ve Ağız Çapı 50 Mm’dir.

 

Eviye Atık Su Ağzı Ayarı

 

Yapıda Kullanılacak Eviye Çeşidine Göre Atık Su Ağzı Bırakılır. Eviyelerde Bitmiş Döşemeden Atık Su Ağzının Merkezinin Yüksekliği 500-600 Mm Arasında Alınabilir. Ağız Çapı 50 Mm’dir

Küvet Ve Duş Teknesi

Küvet Atık Su Ağzı Ayarı

Yapıda Kullanılacak Küvet Çeşidine Göre Atık Su Ağzının Ölçüsü Değişmektedir. Gömme Küvet, Atık Su Ağzı Bitmiş Döşemeden 50 Mm Ve Bitmiş Duvara Sıfır Bırakılır. Boru Çapı İse 50 Mm’dir

 

Duş Teknesi Atık Su Ağzı Ayarı

Duş Teknesi Çeşitleri Çok Fazladır. Duş Teknesinin Bitmiş Duvara Sıfır Ve Yandaki Duvardan Uzaklığı 150 Mm Alınır. Düşük Döşemeden İse 100 Mm Yukarıda Ağız Bırakılır. Atık Su Boru Çapı İse 50 Mm’dir

Yer Süzgeci

Süzgeçler Konuldukları Yerlere Göre Atık Su Ağızları Ve Ölçüleri Değişir. Banyolara Konan Yer Süzgeçleri Küvetle Aynı Atık Su Ağzına Bağlanabilir. Ayrı Ağız Bırakılacaksa Süzgecin Ölçüsüne Göre Süzgecin Üst Yüzeyinin Bitmiş Döşemeyle Sıfır Olacak Şekilde Atık Su Ağzı Bırakılır.

0 Paylaşımlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir